Om arbejdet med Mogens Larsen Brøllunds efterkommere.

Baggrunden.
I gennem en årrække havde nu afdøde Leif Stendetup Jensen arbejdet med Lodbergfamilien, der er efterkommere til Mogens Larsen Brøllund. Gunner Jermiin Nielsen, Askov havde tilsvarende arbejdet med efterkommere til en anden efterkommer af Mogens Larsen Brøllund, nemlig Nikoline Kirstine Haahr født i Ølgod 1781. Materialet blev af Leif samarbejdet til det foreliggende materiale på denne hjemmeside.

Fejl rettes.
Modtages oplysninger om fejl i materialet, bliver disse løbende korrigeret i databasen af Gunner. Rettelserne fremkommer dog først på nettet, når der sker en opdatering.

Afgrænsning af materialet.
Det bærende princip i indsamlingen af materiale til databasen er primært, at alle efterkommere skal være med og så meget materiale om deres liv og levned som muligt. Dernæst er medtaget så mange af efterkommernes familie, som kan have været inviteret med til større begivenheder som bryllup, runde fødselsdage, barnedåb mm. Der vil ofte være tale om fætre og kusiner med børn og evt. forældre. En sidegevinst herved er, at mange nulevende personer får mulighed for at se fælles aner gennem disse slægtninge og dermed få glæde af materialet.

Her har denne hjemmeside vist sig at være en gevinst, idet flere fjerne slægtninge har bidraget til dette puslespil gennem mail-kontakt formidlet via siden.

Materialet på hjemmesiden.
Alt materialet ligger på søgbart form på hjemmesiden. Dette suppleres med oversigter over efterkommere til Mogens Larsen Brøllund.
Gode ideer modtages gerne til yderligere variationer af materialet, som er samlet i Brothers Keeper.

Navne.
Alle personer opføres med det navn, de fik ved fødslen/dåben, altså det navn, der kan findes i kirkebogen. I tilfælde, hvor dette navn ikke er kendt, anvendes det navn, som en person senere har erhvervet sig ved giftermål eller navneforandring. Hvis kun en del af personens navn er kendt, anføres blot denne del.

Datapolitik.
På denne hjemmeside offentliggøres ikke følsomt materiale om nulevende personer, selv om det måtte være kendt af forfatterne. Ønske om ikke at optræde med navn er også i få tilfælde blevet  respekteret, hvorfor der faktisk kan være "huller" i en (nulevende) søskendeflok. Man kan pr. mail henvende sig til forfattere om evt. yderligere oplysninger om specifikke forhold.

 

Askov, den 5. november 2017

Gunner Jermiin Nielsen

 

Tilbage til Forsiden